Kråkskogens Förskola

Kråkskogen, en förskola mitt i naturen, personal-driven med egen kokerska. Satsar på hög personaltäthet, engagerad personal, familjär anda, trygghet, lek, utmaning, utforskande.

Antal besökare till hemsidan [counter]

Ansök om plats för barnomsorg på: www.ebarnungdom.uppsala.se

Senaste nytt

2019-01-10

Vårterminen 2019 finns det några platser lediga på förskolan, så är ni intresserade ansök snarast hos e-barnungdom Uppsala kommun.

 Våra öppettider är: kl 06.00-17.30

Barnomsorg i Knutby?

Vi är ett personalkooperativ som driver förskolan, som bildades 1992.

Vi följer kommunala riktlinjer, skollagen, FN:s barnkonvention, likabehandlingslagen, socialtjänstlagen samt nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98/16.