Kråkskogens Förskola

Vår förskola, mitt i naturen, personaldriven med egen kokerska. Satsar på hög personaltäthet, engagerad personal, familjär anda, trygghet, lek, utmaning, utforskande.

Antal besökare till hemsidan [counter]

Vi har en kokerska som lagar vår egen mat i vårat godkända kök och förskolan har en matpolicy.

Nyhet

2017-06-01

Nu räknar vi ned till den årliga sommaravslutningen, på onsdag den 7 juni är det dags! Då välkomnar vi alla föräldrar, barn och syskon.

 Våra öppettider är: kl 06.00-17.30

Söker ni barnomsorg i Knutby?

Får vi föreslå Kråkskogens Förskola, vi är ett personalkooperativ. Föreningen bildades 1992 som föräldraförening men ombildades under 2011 till ett personalkooperativ, nu drivs förskolan av en styrelse bestående av sju fast anställda. Vi följer kommunala riktlinjer samt skollagen och jobbar aktivt med den nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98/16.

Du söker plats för barnomsorg här på Kråkskogen genom Uppsala kommuns kö-system (e-barnungdom).